2013. szeptember 20., péntek

Lesz vállalti erkölcstan óra?


Nem. Nem lesz. Pedig érdemes eljátszani a gondolattal, hogy egy tréner cég csapatépítő játékában morális problémákat kell a résztvevőknek megoldani.
Népszerű lenne ez a játék a munkatársak körében? Nem. Pedig sokan panaszkodnak a rossz munkamorálra, nem csak vezetők, de beosztottak köreiből is.
A gond csak az, hogy mi emberek, nem azzal kezdjük az erkölcstelenség fölszámolását, hogy magunk kezdünk el magas normák szerint viselkedni. Mindig valahonnan kívülről, fölülről, mástól várjuk a megváltoztatást:).
Van azonban egy titkos óra, melyben a legtöbben elfogadják, ha megváltoztatásukra teszünk kísérletet. Ez pedig a vállalati ünnepség. Ilyenkor egy vezetőtől nem veszik rossz néven, ha mond néhány dicsérő és újabb néhány „viselkedésre hatással levő” gondolatot.
Ön egy ilyen helyzetben mit mondana először a beosztottainak? Megírná egy hozzászólásban?

2013. szeptember 13., péntek

Biztos, hogy a beosztottak a hibásak?

Azt tapasztalta, hogy beosztottai tologatják egymásnak a feladatokat? Tényleg a munkamorállal van a baj? Nem lehet, hogy a következő három probléma valamelyike húzódik meg a háttérben?
 1. Nem állapította meg pontosan a szervezeti egységek közötti felelősségi határokat.
 2. A kevés fejlesztési pénzért nem lehet nyíltan csak konspirálva versenyezniük az egyes osztályoknak.
 3. Túl szorosra szabta a határidőket és mindenki mindig időhiányban szenved.
Ha ezek közül a pontok közül egy is fönn áll, érdemes vele foglalkozni. Ezek, mint Ön is látja, nem munkamorál, hanem munkaszervezési problémák. Ki változtathat rajtuk?

2013. szeptember 6., péntek

A cégvezető legyen békéltető! Önfegyelem 3/3

Sokan azt gondolják, hogy a munkatársak egymással való együttműködése nem munkamorál kérdése. De, ha még az is lenne, a kollégák között kialakult feszültségek nem morális problémák. Pedig szinte minden munkahelyi vitás kérdés mögött van valamilyen érdek és érték különbség. Hogy mit tehet ilyenkor egy cégvezető? Békéltetnie kell. De hogyan?

Hogyan békéltessen egy vezető? Íme egy bevált recept!

 • Tudja meg, hogy milyen valós érdekek ütköznek!
 • Tudja meg, hogy a vitában álló felek mit gondolnak egymásról!
 • Döntse el, hogy ezekből az egymásról gondolt dolgokból melyek azok, amelyek csak előítéletek!
 • Tudja meg, hogy vajon egy nyelvet beszélnek-e az érintettek!
 • Szervezzen egy olyan megbeszélést, ahol minden érintett fél jelen van!

Hogy ez már szinte nevelés? Hogy ez nem a cégvezető feladata? Sajnos, hazánkban olyan rossz a munkamorál, hogy ilyen helyzetekben egy menedzsernek két esélye van: vagy békéltet, vagy nem fogja elvégezni a csapata a feladatot.

Ha Önnek más a tapasztalata, kérjük, írja meg egy hozzászólásban! Ha érdekli a blog a továbbiakban is, akkor iratkozzon föl email értesítőnkre! Köszönjük megtisztelő figyelmét!

2013. augusztus 30., péntek

A cégveztő legyen személyi edző! Önfegyelem 2/3

Mit kíván az alacsony magyar munkamorál a vezetőtől? Mit kíván meg az a helyzet, hogy a dolgozók nagyon nehezen képesek önfegyelmet gyakorolni?

Pulay Gyula szerint, ebben a helyzetben úgy kell eljárnia a vezetőnek, mint  a sportban az edzőnek. Pulay Gyula "Tekintély és szabadság a nevelésben és a vezetéseben" című könyvében - többek között - ezt írja:
"A munkában való kitartás hiánya mögött... legtöbbször... az önbizalom hiánya húzódik meg."
S mit tud egy vezető tenni ebben az esetben? Úgy kell viselkednie, mint egy személyi edzőnek. Konkrétabban?
Minden helyzet más és minden munkahely más, de van egy módszer, aminek 3 előnye is van, és biztosan beválik.

Kisebb részekre kell bontani a feladatot, mert így

 • gyorsabban jut a munkatárs sikerélményhez;
 • többször beszélhet a munkatárssal a vezető, mert a több rész miatt többször kell beszámolnia a munkatársnak, s így a vezető nagyobb változást tud elérni;
 • kiderül, hogy a feladat melyik részéhez van tehetsége és szaktudása, és melyik feladatrésszel van bajban a munkatárs. 
Ha Ön ismer más, bevált módszert, kérjük írja meg egy hozzászólásban! Iratkozzon föl email értesítőnkre és minden új bejegyzésről értesülni fog!2013. augusztus 23., péntek

Beosztotjai képtelenek az önfegyelemre? 1/3

Sok vezető ütközik olyan munkamorál problémákba, amelyeknek eredete a beosztottak önfegyelmének hiánya. Ezért ezzel a kérdéssel egy 3 részes sorozatban foglalkozunk munkamorál blogunkban.

1. rész: Miért nincs önfegyelemre való képessége a XXI. század magyar emberének?

Az okok száma nyilván magas. Mi csak a két legmeghatározóbbat említjük meg.
1. Gyermekkorban nem nevelték őket önfegyelemre.
2. Szinte minden reklám azt sugallja: "Ne várj! Vedd meg most! Élvezd a termék előnyeit azonnal."

Ebben a társadalmi légkörben nagyon nehéz fegyelmezettnek lenni. Több foglalkoztatott ember nem is gondolja, hogy az ő képtelensége a kitartó és csak hosszú távon eredménnyel járó munkavégzésre, munkamorál probléma. Pedig a vezető szemében igenis az.

Hogy mit lehet tenni ebben a helyzetben? Ezt mondjuk el a sorozat következő két részében. Ha feliratkozik email értesítőnkre, akkor értesülhet abban az órában a folytatásokról, amelyben azok megjelennek. Köszönjük megtisztelő figyelmét!

2013. augusztus 16., péntek

Két középvezető esete a beosztottak elbocsátásával

A válság idején két középvezető, elbocsátásokkal kapcsolatos, valós történetét ismertem meg.
 1. Egyiküknek 12 embert kellett kirúgni. Megtette, majd 3 hónapig taxin járt be dolgozni, mert úgy fájt a dereka, hogy nem tudott autót vezetni. 1 év múlva neki is fölmondtak.
 2. A másikuknak egy egész osztályt kellett volna fölszámolni. Nem volt hajlandó belemenni. Ezért egy éjjel kidolgozott egy új üzletágra vonatkozó tervet. A terv megvalósításához szükség volt az egész teamre. Előadta a felső vezetőnek az elképzelését. Azóta is sikeresen működik az osztálya.
Hogy melyik volt az eredményesebb megoldás? De melyik volt a morálisabb?

2013. augusztus 9., péntek

A kiszervezésről ésszerűenHa elbocsátana embereket és kiszervezne egy tevékenységet, mert

 • csökkenteni kell a költségeket vagy, mert
 • rosszul működik valami a cégen belül

mielőtt bármit tesz, egyetlen dolgot gondoljon át.

Addig érdemes kiszervezéssel megoldani valamit, amíg úgy tudja azt megtenni, hogy ura marad a helyzetnek.

Nem csak dolgozóival lehet nehéz kommunikálni, de nehéz lehet monopolhelyzetben levő beszállítókkal is.